Ontwerp

Dethon Groen is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van tuinen, bedrijfstuinen, parken en overige groenvoorzieningen. Onze tuin- en landschapsarchitecten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

Tijdens een eerste overleg inventariseren we de wensen en eisen die aan het ontwerp worden gesteld. Dit wordt uitgewerkt in een schetsontwerp met beplantingsindicatie. We geven u deskundig advies over alle aspecten van het plan zoals stijl, uitstraling, omgevingsfactoren, materiaalgebruik en onderhoud. Op basis van de bespreking wordt het definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming uitgewerkt.

Nadat een ontwerp is opgemaakt kan de opdrachtgever Dethon Groen opdracht geven om het ontwerp technisch uit te werken. Deze technische uitwerking is noodzakelijk om te kunnen overgaan tot uitvoering. De technische uitwerking bestaat uit een beplantingsplan, eventuele technische uitwerkingen van bouwkundige elementen, een maten- en uitzettingsplan en een gedetailleerde offerte.

• Wensen en eisen
• Inventarisatie
• Schetsontwerp
• Definitief ontwerp
• Beplantingsplan
• Technische tekeningen
• Aanleg

Wilt u meer weten? Bel 0115 – 675100 of mail naar info@dethongroen.nl