Sportvelden

Aanleg en onderhoud van sportterreinen

Dethon Groen verzorgt voor gemeenten, sportverenigingen en particulieren de aanleg en het groot en regulier onderhoud van voetbalvelden, tennis- en golfbanen.

Advies en aanleg

In overleg met de opdrachtgever bepalen we de aard van de werkzaamheden en de planning. Hierbij geven we een gedegen advies uitgaande van de ligging en de omstandigheden ter plaatse.

Onderhoud

Dethon Groen heeft veel ervaring met het intensief en gespecialiseerd onderhoud van sportterreinen. Maaien, verticuteren, bezanden, recyclingdressen en doorzaaien zijn veelgevraagde werkzaamheden. Bij het reguliere onderhoud hoort ook het onderhoud van groenvoorzieningen en verhardingen, etc op en om de terreinen. 
Het resultaat is een frisgroene grasmat en een verzorgde omgeving.

Voor het onderhoud van tennisbanen beschikken we over specifieke kennis en materieel. Het opfrezen, egaliseren, walsen en slepen gebeurt op deskundige wijze. Dethon Groen maakt de banen volledig seizoensklaar. 

• Advisering
• Aanleg
• Regulier onderhoud
• Groot onderhoud

Wilt u meer weten? Bel 0115 – 675100 of mail naar info@dethongroen.nl